Bioasfalt

Nieuw: Bio-asfalt


2014, december - Een groep bedrijven, waaronder H4A uit Sluiskil, werkt samen aan een nieuw soort asfalt: bio-asfalt. In dit innovatieve asfalt worden de fossiele bitumen, hét ‘plakmiddel’ in asfaltwegen, vervangen door een biobased plakmiddel: lignine. Lignine is een natuurlijke lijmstof die zorgt voor de stevigheid in allerlei planten en bomen en is volop in bijvoorbeeld stro aanwezig. Door toepassing van lignine kan fossiele bitumen (dat nu gemaakt wordt uit aardolie, een proces waarbij veel CO2 vrijkomt) worden vervangen. De milieuprestatie van het asfalt wordt zo aanzienlijk verhoogd. De ontwikkelaars verwachten dat functionele eigenschappen, zoals de rolweerstand van het asfalt, kunnen worden verbeterd en dat het asfalt ook stiller wordt. Diverse overheden en bedrijven zouden inmiddels  hebben aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in deze veelbelovende ontwikkeling.
Het project is opgezet door NV Economische Impuls Zeeland samen met Wageningen UR Food & Biobased Research en Grontmij. Wageningen UR onderzoekt met het Asfalt Kennis Centrum (AKC) en H4A uit Sluiskil de mogelijke toepassing van lignine in Zeeuwse wegen. Zeeland Seaports is als projectpartner geïnteresseerd in de toepassing van het asfalt. De eerste proefstukken asfaltbeton op basis van lignine zijn onlangs gemaakt en de betrokken partijen zijn volop bezig om de eigenschappen te testen en optimaliseren.
Naast de toepassing van lignine in asfalt, zullen door Zeeland Seaports, Cargill en Wageningen UR Food & Biobased Research ook de mogelijke bronnen voor lignine-rijke biomassastromen in kaart worden gebracht, in Zeeland en daarbuiten. In het tweejarige project wordt bovendien in het tweede jaar (2015) een weg- of parkeervak met lignine-houdend asfalt gerealiseerd door de betrokken partners. Hierin test en monitort men de functionele eigenschappen van het bio-asfalt in de praktijk.

In het overkoepelende project Biobased Infra van Impuls wordt op verschillende manieren samengewerkt aan toepassing van biobased materialen (groene grondstoffen) in de infrastructuur. Zo wordt er ook gewerkt aan vezelversterkt-beton en de ontwikkeling van producten uit snoeihout, bermgras enzovoorts. De Provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken ondersteunen dit Zeeuwse initiatief om in de infrawereld meer biobased materialen toe te gaan passen.


Bron: H4A>