fluistervoeg
Nieuw: stille, duurzame fluistervoeg


2014, april - Voegovergangen bij bruggen zorgen voor geluidsoverlast. Zogenaamde fluistervoegen die de overgang tussen brug en wegdek opvullen, kunnen dit probleem verhelpen. Maar de duurzaamheid van deze fluistervoegen is laag omdat zowel de uitzetting van de brug in de warme periodes, de inkrimping tijdens de koude periodes, als ook het verkeer de voeg zeer sterk belasten. Gemiddeld dienen deze voegen in Nederland om de vier jaar vervangen te worden met verkeersoverlast en veel onderhoudskosten als gevolg.
Een samenwerkingsverband van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten, Latexfalt en een aantal polymeerleveranciers heeft een voeg ontwikkeld die ruimschoots voldoet aan de strengste eisen die aan deze fluistervoegen gesteld zijn. Volgens de twee ontwikkelaars, Henk Hanselaar en Morteza Shirazi, is deze voeg een uniek systeem omdat het gebruikte voegmateriaal bij zeer lage temperaturen (< - 20 °C) flexibel blijft en bij hoge temperaturen (> 40  °C) zeer stabiel is. Mechanische veren en andere versterkende systemen worden niet gebruikt in dit systeem en verankering in de betonconstructie van de brug is niet noodzakelijk.
Tests uitgevoerd in Duitsland en Zwitserland onder zeer strenge condities geven aan dat de levensduur van deze fluistervoegen minimaal vijftien jaar is.


Bron: KWS>