Innovatieve Materialen nummer 2 2015
April 2015

Geopolymeer
Eerste grootschalige toepassing  geopolymeerbeton in Nederland
Voor de nieuwe melkpoederfabriek van Vreugdenhil Dairy Foods in Gorinchem is voor het eerst in Nederland op grote schaal geopolymeerbeton toegepast. In totaal is een kleine 400 m3 geopolymeerbeton van Van Nieuwpoort Betonmortel toegepast in betonvloeren­ voor losplaatsen voor melk.


Garden Bridge
Garden Bridge 120 jaar onderhoudsvrij
Londen krijgt er mogelijk een nieuwe markante brug bij: de Garden Bridge in het hartje van de hoofdstad. Bijzonder aan het project is dat de brug van voor tot achter een park moet worden, met tuinen en wandelpaden. En misschien nog opvallender is de constructie. De onderkant van de brug, inclusief de pijlers,  wordt beschermd door een mantel van in totaal 240 ton koper-nikkellegering.


LE2AB
Bemoedigende resultaten LE2AP

Binnen het Europese demonstratieproject LE2AP (Low Emission2 Asphalt Pavements) wordt door BAM bemoedigende resultaten geboekt. LE2AP wil zowel de uitstoot van schadelijke stoffen als de productie van verkeerslawaai reduceren, vandaar het kwadraat bij Emission. Een belangrijke ontwikkeling is de scheiding van oud asfalt in mastiek (bitumen, zand en stof) en grovere fracties (steen).

Metselwerkonderzoek NAM
Meer kennis bij beoordelen huizen op seismisch gedrag
Eén van de eerste stappen die moet worden genomen wanneer gebouwen in de Groningse regio moeten worden verbeterd voor seismische activiteit, is het uitvoeren van uiterst eenvoudige en non-destructieve materiaaltesten van het metselwerk in het gebouw. Zo kan het materiaal worden teruggevonden in een code gerelateerde database en kunnen materiaal­eigenschappen voor technische en ontwerpdoeleinden (sterkte, buigzaamheid, weerstand) worden vastgesteld.Wegdekreflectie
Wegdekreflectie klaar voor praktijk

Er is tussen 2008 en 2015 in ons land veel en uitgebreid onderzoek gedaan naar de toepassing van wegdekreflectie. Diverse meetrapporten zijn be­schikbaar. Kortom: de pilotperiode is voorbij en met de opgedane ervaring kan met een gerust hart wegdekreflectie worden toegepast, mits goed gespecificeerd en op basis van de juiste uitgangspunten.


asfaltwapening
Gewapende feiten over asfaltwapening
Over asfaltwapening wordt veel beweerd en misschien is er bij deskundigen daar­om de nodige discussie over het wel of niet zinvol toepassen hiervan in asfaltverhardingen. TPA Nederland en SGS  INTRON hebben op verzoek van de leve­rancier/aannemer een proefopzet ontwikkeld voor de toepassing van carbon en stalen asfaltwapening in asfaltwegen en voor de vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid ervan.

Schijfwerking glas
Schijfwerking glas constructief benut
Glas in gebouwen: het wordt vrijwel overal toegepast, maar zelden wordt het glas in optima forma benut. Normaal vlakglas biedt namelijk een enorme constructieve draagkracht door schijfwerking en daar ligt een kans. Schijfwerking in glas wordt in de bouwwereld gezien als risico, onder meer vanwege de breukgevoeligheid. ABT heeft een economisch systeem ontwikkeld waarbij het glas in gebouwen op eenvoudige wijze optimaal kan worden benut als stabiliserend element.