KonweCityKonwéCity: ‘stil én sterk’

2014, juni - VolkerWessels dochter KWS ontwikkelde een asfalt dat volgens het bedrijf niet alleen geluid reduceert, maar deze eigenschap langer behoudt en vrijwel net zo lang meegaat als ‘normaal’ asfalt. De aanleg van stille wegdekken is de meest toegepaste manier om geluidsoverlast van wegverkeer bij de bron aan te pakken. Waar geluidsreducerende asfaltmengsels het geluid reduceren door holle ruimtes in het asfalt ontwikkelde KWS Infra KonwéCity, een mengsel dat geluid vermindert door de textuur van de bovenlaag.
Normaal ‘stil asfalt’ dempt geluid vooral door de aanwezigheid van holle ruimten in het mengsel. Na verloop van tijd veroorzaken verkeer en weersomstandigheden beschadigingen aan het asfalt, doordat vuil en water in de holle ruimtes trekken. Dit vermindert de geluidsreductie van het wegdek aanmerkelijk en veroorzaakt op langere termijn steenverlies aan het wegoppervlak. KonwéCity is volgens KWS het eerste asfaltmengsel dat geluid reduceert door een geoptimaliseerde textuur.
Bij de ontwikkeling van KonwéCity is gekozen voor een vlakke, dichtere deklaag met noppenstructuur. Zo hebben autobanden minder weerstand, waardoor ze minder trillingen veroorzaken. Daarmee wordt het geluid van het passerende verkeer flink verminderd. De geluidsreductie is vergelijkbaar met die van asfaltmengsels met aanzienlijk meer holle ruimtes. KonwéCity heeft als bijkomend voordeel dat het veel minder gevoelig is voor beschadigingen.

De gesloten en vlakke textuur van KonwéCity geeft het mengsel volgens de ontwikkelaars zijn duurzame karakter. Doordat vuil en water minder in de asfaltverharding kunnen dringen, gaat het langer mee en behoudt het langer de gewenste geluidsreductie. Na de eerste testen op een aantal proefvakken door het hele land is KonwéCity nu voor het eerst op grotere wegvakken in Rotterdam, Haarlem en Leeuwarden aangebracht. De eerste ervaringen op deze wegvakken zijn volgens KWS positief.

Meer op de website van KWS>