Koud geproduceerde stenen
Koud geproduceerde stenen

2015, april - TNO heeft een nieuw proces ontwikkeld voor het produceren van een baksteen, waarbij geen extreem hoge temperaturen nodig zijn. Dat meldt het instituut op haar website. Het nieuwe proces maakt gebruik van een (alkali) activator, waarbij de nabehandelingstemperatuur ligt tussen de 20 en 50 °C. Dit levert een grote energiebesparing op voor de producent. TNO heeft diverse testen uitgevoerd en monsters geproduceerd. Hierbij is duidelijk geworden dat deze nieuwe productiemethode nieuwe mogelijkheden biedt voor de receptuur voor de stenen. Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden op het gebied van textuur, sterkte, kleur en maatvastheid van de bakstenen.
De nieuwe technologie van TNO biedt volgens de bedenkers een aantal inherente voordelen voor de bouwindustrie. In de eerste plaats moet worden gedacht aan reductie van de productiekosten als gevolg van het verlagen van de energiekosten bij het bakken. Daarnaast betekent een lagere productietemperatuur een lagere CO2-uitstoot (kleinere footprint, reductie in verbruik primaire grondstoffen). Ten slotte biedt de methode volgens TNO kansen voor productontwikkeling, bijvoorbeeld voor de productie van extra strakke stenen of dunne gevelpanelen.
Komende periode zal in het teken staan van kennisvalorisatie: het brengen van de nieuwe kennis naar de markt.

Bron TNO>