Integraalvoeg


Test onderhoudsvrije integraalvoegen


2014, NOV - BAM Wegen heeft in overleg met Rijkswaterstaat op de A4 bij Hoogmade een proefvak aangelegd met vier ´stille´ integraalvoegen. Op basis van computersimulaties, metingen in situ en visuele inspecties wordt gedurende een periode van drie jaar gemonitord of de voegen goed functioneren. Door temperatuur-, rek- en verplaatsingssensoren in het weggedeelte in te bouwen, beschikt BAM over accurate data over de werking van de integraalvoeg. BAM streeft ernaar zo snel mogelijk een goedkeuringscertificaat van Rijkswaterstaat te ontvangen zodat de voeg breed kan worden toegepast.
BAM heeft vanaf 2012 ervaring opgedaan met het realiseren van integraalvoegen. Met een integraalvoeg is het mogelijk de overgang tussen kunstwerk en weglichaam te laten verdwijnen. Hierdoor wordt  het onderhoud van de voegovergang en de overlast voor weggebruikers en omwonenden geminimaliseerd. De nieuw ontwikkelde integraalvoeg is door BAM voor het eerst toegepast op de A12 en op stadsbrug De Oversteek in Nijmegen.
Het  polymeer gemodificeerd asfaltmengsel is ontwikkeld in het asfaltlaboratorium van BAM in Utrecht en is cruciaal voor de werking van de voeg. Een van de mengsels is een fijn gegradeerd asfalt  met veel polymeer gemodificeerd bitumen. Daardoor is het mengsel nagenoeg ongevoelig voor vermoeiing en heeft het een extreem hoge rek bij breuk, zelfs bij lage temperaturen. Voor een optimale werking is het van belang het mengsel goed te verdichten. Het walsen gaat door tot een temperatuur van 40 °C, terwijl bij traditionele deklagen al wordt gestopt met walsen bij 85 °C. Op basis van de eerste meetresultaten en computersimulaties (met eindige elementenberekeningen) is de verwachting dat de garantieperiode van twintig jaar voor De Oversteek zonder problemen wordt gehaald.

Bron: BAM Wegen>