Stenen van bagger


Netics

2015, december - Bouwen met bagger, dat is wat ing. Eldert Besseling en ir. Hugo Ekkelenkamp van het onderzoek- en adviesbureau NETICS doen. NETICS is expert in sediment management en bedenkt zelf nieuwe innovaties op dit vlak. NETICS ontwikkelde de afgelopen jaren samen met TNO een nieuwe methode waarbij bouwmaterialen uit baggerspecie kan worden gemaakt. Het gaat om een techniek waarbij in korte tijd baggerspecie wordt ontwaterd, verdicht en gestabiliseerd.
Om er stenen van te maken wordt het slib indien nodig eerst ontwaterd met behulp van een tube of een centrifuge. Vaak is dat niet noodzakelijk en worden er desgewenst andere grondsoorten aan toegevoegd en een additief in de vorm van een puzzolaan, zeoliet in dit geval. Als zeoliet - een aluminosilicaat - in aanraking komt met water, komt er warmte vrij. Daardoor verdampt water en worden elementen in het slib versterkt. Vervolgens wordt het materiaal onder hoge druk in een mal tot een blok geperst. Daarbij ontstaat een steenachtig materiaal dat als constructiemateriaal kan worden ingezet.
Het bleef niet onopgemerkt. Begin 2015 besteedde RTL 7 aandacht aan de verrichtingen van het bedrijf dat kort daarvoor de Shell LiveWIRE Award Publieksprijs 2014 in de wacht sleepte. Onlangs werd bekend dat het bedrijf van de 23e plaats opklom naar de 10e plaats in de MKB Innovatie Top 100.

Een uitgebreid artikel over Stenen van bagger verscheen begin december 2015 in Innovatieve Materialen nummer 4

Baggerstenen