ART

Asfalt Recycling Train

2012, december - De Asfalt Recycling Train is een in situ recyclingsmethode waarmee ZOAB voor 100 procent, ter plekke wordt gerecyceld. Sinds kort is er weer aandacht voor deze bijna vergeten innovatie.
In 2004/2005 startte Dura Vermeer onderzoek naar een nieuwe methode voor het ter plekke recycelen van asfalt, een techniek die op kleine schaal in het buitenland (onder meer in Italië en Canada) werd toegepast. Het idee was om de Asfalt Recycling Train-methode in ons land toe te passen voor het recyclen van ZOAB. Bij deze methode wordt een reeks aan mobiele installaties ingezet, bestaande uit een trein van enkele honderden meters. Achtereenvolgens wordt het ZOAB asfalt losgewoeld, met hete lucht verweekt, desgewenst bitumen  of andere stoffen toegevoegd en slotte weer als ZOAB op het wegdek aangebracht. 

ARTVoordeel van het systeem is volgens Dura Vermeer dat het ZOAB voor 100 procent wordt hergebruikt en dat er geen transport naar en van een verwerkingsinstallatie nodig is. Door deze bewerking is minder grondstof en minder  energie benodigd.  Nadeel zijn de relatief hoge investeringskosten. Dura Vermeer schat dat het systeem bij vervanging van een wegoppervlak van ten minste  500.000 m2 per jaar rendabel is te exploiteren (naar schatting wordt in ons land meer dan 5.000.000 m2 per jaar vervangen in verband met onderhoud).

Het idee is destijds bij Rijkswaterstaat neergelegd die er naar verluidt positief  tegenover stond. Tot toepassing van het systeem is het tot dusver echter niet gekomen. In 2012 is het plan vervolgens ingediend voor de zogenaamde zolderopruiming  van Rijkswaterstaat, en werd tijdens het RWS-innovatiecongres van op 10 december ter sprake gebracht door Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, als een  veelbelovende, innovatieve techniek. In de editie van 20 december besteedde Cobouw aandacht aan het proces.