Rubberen wegWegdek met rubber 8 dB stiller

2011, maart - Met de groei van het verkeer is in de afgelopen decennia ook de geluidshinder op veel plaatsen toegenomen. Rijkswaterstaat streeft daarom naar een geluidsreductie van 10 decibel ten opzichte van dicht asfaltbeton (DAB). In 2010 heeft de Dienst Verkeer en Scheepvaart van RWS in het kader van het innovatieprogramma SuperStil Wegverkeer op de verzorgingsplaats De Brink langs de A50 een proefvak aangelegd van 300 meter met een wegdek met rubber. De resultaten zijn veelbelovend, het blijkt het stilste wegdek ter wereld te zijn.

 (Civiele Techniek 2011; Auteur: Hans Nugteren (RWS)/redactie Civiele Techniek)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel