Kleurrijke wegen

2011, september - Wegen worden steeds vaker ‘gekleurd’. Voor fietsers worden er lange tijd rode verhardingen aangelegd, zowel in asfalt als beton, en ook voor bussen is er een gekleurde strook. Onderzoeken tonen aan dat kleur de weg veiliger kan maken.

Kleurrijk asfaltBij wegen wordt meestal gedacht aan zwarte asfaltwegen of grijze betonwegen. Maar voor fietsers worden er lange tijd rode verhardingen aangelegd, zowel in asfalt als beton, uit veiligheidsoogpunt. En ook voor bussen is er hier en daar al een gekleurde strook. De bestuurder en wegbeheerder kunnen echter worden aangezet tot een genuanceerde kijk op meer kleur in de infrastructuur.

Onderzoeken tonen aan dat kleur de weg veiliger kan maken. Maar voor de wegbeheerder is het altijd eerst de vraag wat de kosten van realisatie en van onderhoud zijn. Het is daarom van belang om bij een keuze voor kleur, bij zowel bestaande als nieuwe infrastructuur, vooraf zaken goed door te rekenen. Kosten van gekleurde infrastructuur zou echter in breder – niet in een zwart-wit - perspectief moeten worden gezien.

Kleurrijke wegen

De keuze voor kleur op de weg uit oogpunt van veiligheid zou het in principe altijd moeten winnen aan de ‘baten’ kant. Het kiezen voor kleur is en blijft echter altijd maatwerk. De keuze voor een bitumineuze coating (emulsieasfaltbeton) bij nieuwbouw blijkt daarbij over een periode van vijftien jaar al snel 15 tot 25 procent goedkoper dan gekleurd asfalt in warme variant en kan daarmee de keuze eenvoudiger maken.

Maar bovenal moet het aanbrengen van kleur op de weg een functie hebben. Kleur bekennen op de weg moet op basis van veiligheid gebeuren. Wegbeheerders moeten daarbij verder willen kijken dan alleen de kleur. Kosten, duurzaamheid, effect op de weggebruiker zijn daarbij dan relevant maar zijn relatief met betrekking tot minder verkeersslachtoffers.

(Civiele Techniek 2011; Auteurs: ir. A. Kneepkens, IQS, dr.ir. A. R. A. van der Horst, TNO)


Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel