VorstschadeSteeds meer mogelijkheden om schade aan ZOAB te beperken

2011, maart - Het probleem van vorstschade in ZOAB-wegdekken doet zich gelden bij oudere asfaltlagen, vooral die lagen die het einde van de levensduur naderen. Bij oudere lagen is het bitumen brosser geworden, waardoor de kans toeneemt dat er in de oppervlaktelaag microscheurtjes ontstaan. Door veel opeenvolgende vorst-dooicycli, zoals in de afgelopen winters het geval was, kunnen die scheurtjes groter worden en ontstaat schade.

Om die reden is een aantal jaren geleden Innovatieprojecten Wegenonderhoud (IPW) gestart. Het doel daarvan was innovatieve technieken te ontwikkelen waarmee hinder bij het onderhoud aan wegen kon worden terug gedrongen. Onderdeel van dat IPW-pakket is ook een aantal projecten gericht op het terugdringen van vorstschade, onderzoek waarvan het belang vooral na de winters van 2009 en 2010 nog maar eens wordt onderstreept.

Er is naar verschillende opties gekeken:  Lifetime Optimalisation Tool (mogelijke een manier om de kwaliteit van ZOAB beter te kunnen beheersen dan wel faalgedrag te kunnen voorspellen),

Levensduurverlengend onderhoud, Self healing-technieken, technieken voor het  asfalteren onder nul graden en een nieuw reparatiemiddel voor ZOAB-deklagen (Rephalt OPA). Ten slotte is ook onderzoek gedaan  naar ZOAB+, dat sinds 2007 door Rijkswaterstaat wordt toegepast. Uit onderzoek blijkt, dat door toevoeging van die ene procent meer aan bitumen, de asfaltlaag twee tot drie jaar langer mee gaat.

(Civiele Techniek 2011; Auteur: Jan Voskuilen, Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart/Redactie Civiele Techniek)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel