Innovaties in koude technieken; onderhoud steenrijke deklagen

2011, mei - Twee innovaties in koude conserveringen: EAB-plus (om verantwoord steenrijke deklaagmengsels, dunne deklagen of steenmastiekasfaltbeton beter te conserveren) en de combinatie ‘OB+EAB’.

Door de ontwikkeling van EAB-plus kan de steenrijke deklaag weer sterker en duurzamer worden gemaakt, tegen beperkte kosten. De oude deklaag krijgt extra bitumen toegevoegd die, mede door de modificatie, direct zorgt voor verjonging van nog aanwezige bitumen in de deklaag of die het gebrek aan bitumen in de top van de deklaag aanvult. De bitumenemulsie zorgt voor ‘upgrading’ van aanwezig verouderd bitumen en voor een betere hechting tussen de oude deklaag en de direct aan te brengen emulsie-asfaltbeton.Koude innovaties

Een tweede ontwikkeling is de combinatie van de bestaande technieken‘OB+EAB’. Door deze onderhoudstechnieken te combineren tot één totaalmaatregel kan de weg relatief snel, tegen geringere kosten, met een meer duurzame productietechniek worden geconserveerd. Duurzaam, omdat er geen freeswerk aan te pas komt, omdat er relatief weinig grondstoffen nodig zijn en omdat de weg ook vrij snel weer bereidbaar. Het wegdek krijgt een duidelijke ‘bitumen-injectie’ die de kleine scheuren goed dicht en zodoende voorkomt dat water de wegconstructie intrekt. Door de OB-steenslag wordt er een optimale stroefheid bereikt. Het aanbrengen van de EAB zorgt vervolgens voor het opheffen van de deformatie en het loslaten van deze steenslag.


(Civiele Techniek 2011; Auteurs: A. Kneepkens (Infra Quality Support), K. Brouns (Coldmix BV), L. van Duuren (ESHA Infra Solutions)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel