Duurzaamheid in de rioleringswereld


2011, januari - Wie aan riolering denkt, denkt vaak onbewust aan die grijze betonbuizen. Niet geheel verwonderlijk, 72 procent van alle riolen in Nederland zijn van beton. Jarenlang is beton het materiaal geweest waarmee in Nederland rioleringen werden aangelegd, en iedereen vond het normaal. Maar was dat wel zo slim? Hoe lang gaat beton eigenlijk mee?

Er wordt geconcludeerd dat de belangrijkste aspecten die invloed hebben op de levensduur van het riool zijn regelmatig reinigen, inspecties, herstel van lekkages, of juist het voorkomen daarvan door de riolering (in slappe grond) te onderheien. Een zorgvuldige aanleg, onderhoud en beheer doen wonderen! Kortom, de keuze voor een duurzame riolering hangt af van heel veel factoren en is ook nog gebiedsafhankelijk. Een LCA voor het materiaal is maar een deel van het verhaal.Duurzaamheid in de rioleringswereld

Hier komt nog bij dat aanleg of vernieuwing van een riool vaak een grote ingreep is in de bebouwde omgeving, een actie die de gemeente en het bedrijfsleven soms veel geld kan kosten. Wellicht is het dan verstandig dit soort acties tot het minimum te beperken, en ervoor te zorgen dat het riool een lange levensduur heeft, chemisch inert is, zorgvuldig wordt aangelegd en met zorg wordt beheerd en onderhouden. Dit is de 'kwaliteitstrein', een benadering die voor heel veel processen een optimaal resultaat geeft. Als alle componenten van een proces van dezelfde kwaliteit zijn, zal het gehele proces daar wel bij varen.
(KGK 2011; Auteur: ir. Evert H. Schaap)


Meer>www.esyntech.com

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel