CO2 neutraalCO2-negatieve bouwsteen

2013, augustus - Het Engelse bedrijf Lignacite heeft volgens eigen zeggen een CO2-negatieve betonsteen ontwikkeld. Volgens Lignacite ontstaat er bij de productie van de ‘Carbon Buster’ per saldo geen CO2, maar wordt juist CO2 opgenomen. De Carbon Buster werd ontwikkeld door Lignagate (Brandon, Suffolk) en het Britse bedrijf Carbon8 Aggregates, overigens in samenwerking met de University of Greenwich.
De truc zit in een enkele jaren geleden door Carbon8 bedacht proces: Accelerated Carbonation Technology, kortweg ACT. Het gaat om een volgens Carbon8 gecontroleerde, versnelde versie van de carbonatie van industriële afvalstoffen, zoals de as en slakken van vuilverbrandingsinstallaties. Ook bepaalde types vervuilde bodem zouden geschikt zijn voor het proces. ACT is een gepatenteerde techniek die volgens de ontwikkelaars kan worden gebruikt in zowel on-site als in externe installaties, en prima kan worden geïntegreerd in bestaande industriële processen.
ACT laat het afvalmateriaal reageren met water en CO2 (eveneens afkomstig van industriële processen) waarbij een vaste stof ontstaat. Schadelijke componenten als zware metalen worden geïmmobiliseerd. Het materiaal kan vervolgens worden gestort, of verwerkt tot granulaat. Inmiddels heeft de UK Environment Agency het materiaal goedgekeurd voor gebruik als toeslagstof  (C8Agg) in bouwmaterialen. Lignacite claimt dat er bij de productie van 1000 kg Carbon Buster-bakstenen 14 kg meer CO2 wordt opgenomen dan uitgestoten.

Carbon Buster op de site van Lignacite>

Carbon8 Aggregates>