Geotubes
TenCate Geotube-technologie2013, november - Eind oktober 2012 raasde de orkaan Sandy over de Oostkust van de Verenigde Staten van Amerika en richtte enorme schade aan. Maar een waterkerende duinenrij in New Jersey bleef in het natuurgeweld overeind, en wel dankzij een Nederlandse oplossing: TenCate Geotube. Deze textiele containers voor kustbescherming kunnen veel meer dan opgezweept water keren: vervuild slib ontwateren. TenCate Geotube systemen zijn in eerste instantie met zand gevulde waterkeringen van geotextiel. Ze werden aanvankelijk toegepast als basis voor duinen, dijken of dammen en daarvoor worden ze nog steeds wereldwijd met succes gebruikt. In de loop der jaren ontwikkelde TenCate daarnaast nieuwe technieken en toepassingsgebieden voor watermanagement en nu wordt deze gepatenteerde technologie steeds vaker gebruikt als filtratie- en ontwateringsmethode. Niet voor niets dat de belangstelling voor ook deze beschermingsoplossing wereldwijd toeneemt.

In de loop van tijd is het TenCate Geotube-concept tegelijkertijd steeds verder uitgebouwd in een heel andere richting: het ontwateren van (vervuild) slib en het filteren van industriële en/of stedelijke afvalwaterstromen. Tegenwoordig wordt de TenCate Geotube-technologie met succes toegepast in talloze ontwaterings- en zuiveringsprojecten over de hele wereld.

Bron: Waterbouwdagspecial Civiele techniek, november 2013

Artikel downloaden (pdf)>