VZG


Verticaal Zanddicht Geotextiel: piping opgelost?

2013, november - Piping is één van de bezwijkmechanismen waardoor een dijk kan bezwijken. De ondergrond van dijken bestaat vaak uit een afdekkende laag klei met daaronder een zandpakket. De waterdruk in het zandpakket wordt mede bepaald door de te keren hoogwaterstand. Aan de binnenzijde van de dijk kunnen wellen ontstaan, water uit het zandpakket treedt dan naar buiten. Als de wellen zand gaan meevoeren wordt het zorgelijk; de dijk kan dan als gevolg van terugschrijdende erosie worden ondermijnd.

Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Op initiatief van Waterschap Rivierenland is besloten VZG verder te ontwikkelen. Een eerste stap is gezet door onderzoek te doen naar de werking van het concept. Naast theoretische ontwikkeling zijn door Deltares proeven uitgevoerd: kleine schaalproeven, middelgrote schaalproeven en één grote schaalproef bij de IJkdijk. De uitkomsten van de proeven zijn veelbelovend. Bij de proef in de IJkdijk bleek het doek in staat om gedurende vijf dagen een waterstand hoger dan het kritische verval te kunnen keren. Er zijn echter ook nog onzekerheden. Zo kwam bij de IJkdijkproef het zandtransport niet tot stilstand. De pipes verbreedden zich langs het doek. Het is daarom gewenst meer te weten te komen over de ontwikkeling van pipes bij het doek.

De conclusie is uiteindelijk dat het concept van het VZG werkt en op grotere schaal in een pilot kan worden toegepast. De nog bestaande onzekerheden kunnen dan nader worden onderzocht.

 

(Civiele Techniek, Special Waterbouwdag, november 2013; Auteur: F.A. van den Berg, coördinator dijkversterking bij Waterschap Rivierenland)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via  info@innovatievematerialen.nl  o.v.v de titel van het artikel

 

Grote schaalproef IJkdijk (foto M.J. de Jong, Deltares)