Biogrout in grindEerste veldproeven biogrout

2010, september - ‘Grond verstevigen met bacteriën…’, een leuk idee, maar misschien wel een beetje broodje-aap-verhaal. Tenminste, zo leek het een aantal jaren geleden toen onderzoekers in Australië rapporteerden dat bacteriën zand konden versterken en monumenten renoveren. Vijf jaar onderzoek en ontwikkelingen hebben dit idee van een kolomproefje in het lab gebracht tot de eerste toepassing in de praktijk, afgelopen zomer in Zuid-Nederland.

In 2004 startten Deltares (toen nog GeoDelft), Volker Wessels en de Technische Universiteit Delft, met subsidie van Senter Novem, een onderzoek naar biogrouting: grondverbetering met behulp van bacteriën. Dat gebeurde in samenwerking met Australische onderzoeksgroepen: Murdoch University, Calciet Technology Ltd en in een later stadium Franse aannemer Soletanche Bachy.

Hoewel de meeste van de biogrout-experimenten werden uitgevoerd in zand, is de methode voor het eerst in de praktijk toegepast in een grover materiaal. Aannemer Visser & Smit Hanab, vroeg zich af of biogrout ook kon worden toegepast in grindlagen. Bij de constructie van ondergrondse pijpleidingen met behulp van horizontaal gestuurd boren (HDD) is er een risico dat het boorgat instort wanneer het tracé een grindlaag kruist. Door de grote poriën tussen de korrels kan de boorvloeistof wegspoelen en is het moeilijk een filterkoek te vormen. Bij afwezigheid van een filterkoek en een gebrek aan cohesie tussen de grindkorrels, zou het boorgat kunnen instorten. Het risico van instorting neemt toe met de grootte van de diameter. In het geval van de ineenstorting van het boorgat kan de boorpijp/productiepijp tijdens de installatie van de gasleiding vast komen te zitten.

Na het succes van deze containerproeven, zijn zomer 2010 veldproeven uitgevoerd als onderdeel van de installatie van een gaspijpleiding onder de Waal tussen Beuningen en Slijk-Ewijk.

(Civiele Techniek 2010; Auteur: Leon van Paassen (Technische Universiteit Delft)

Filmpje (Visser & Smit Hanab)>

Meer over HDD op de website HDDW>


Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel