Gewapende-grondpaneelwand

2011, september - Een gewapende grondwal heeft een aantal voordelen. Het maakt een steil talud mogelijk, tot wel 90° en werkt dus ruimtebesparend ten opzichte van een niet-gewapende wal. Daarnaast worden met een gewapende grondwal differentiële zettingen voorkomen.

In het project Hooggelegen heeft de uitvoerende bouwcombinatie Trajectum Novum enkele kilometers gewapende grondwal aangebracht. Die zijn in diverse vormen toegepast: met gras begroeide buitenwanden, een buitenwand van korven gevuld met lavastenen en buitenwanden met betonnen panelen. Op basis van deze ervaringen is een demokubus met gewapende-grondpaneelwand ontwikkeld. Een gewapende grondwal heeft een aantal voordelen. Het maakt een steil talud mogelijk, tot wel 90o en werkt dus ruimtebesparend ten opzichte van een niet-gewapende wal. Daarnaast worden met een gewapende grondwal differentiële zettingen voorkomen.Gewapende grondpaneelwand

Verder kan met de gewapende grondwal een damwand of betonnen keerwand worden uitgespaard. Bij hoge geluidschermen kan aan de bewonerszijde een groen aanzicht wenselijk zijn. Door achter het scherm een gewapende grondwal op te bouwen wordt aan deze wens voldaan, terwijl horizontale gronddruk op het geluidscherm wordt voorkomen.Door toepassing van met gras ingezaaide matten krijgt het eindproduct een groen aanzicht.
De gewapende grondwallen lenen zich ook uitstekend voor tijdelijke toepassingen. En tot slot: het is een relatief goedkope bouwmethode. In het verlengde van de ervaringen met gewapende grondwallen op het project Hooggelegen heeft KWS Infra, vestiging Utrecht in samenwerking met Westo en NAUE een betonnen paneelwand ontwikkeld die met Secugrid in de achterliggende ophoging van zand of grond wordt verankerd.

(Civiele Techniek 2011. Auteur: Wouter den Hartog, commercieel manager KWS Infra, Utrecht)

Een PDF van het volledige artikel is op te vragen via info@innovatievematerialen.nl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v de titel van het artikel