Versterkt sediment: na 2 uur betreedbaar (foto: Deltares)Eerste praktijkproef versterkt sediment


2011, september - Tauw en Deltares gaan voor Rijkswaterstaat een praktijkproef uitvoeren met versterkt sediment in de haven van Hoedekenskerke in Zeeland. Dat hebben de betrokken partijen begin december bekend gemaakt. Tot nu toe is versterkt sediment alleen op laboratoriumschaal toegepast. Tauw verzorgt de gehele voorbereiding en mogelijk ook de uitvoering van dit bijzondere project. Versterkt sediment is een vinding van Deltares dat jaren onderzoek heeft gedaan naar een geschikte receptuur, het hardingsproces en mogelijkheden tot verwerking. Om vast te stellen of werken met versterkt sediment uitvoeringstechnisch mogelijk is en hoe het uitgeharde materiaal zich houdt in de tijd, wil Rijkswaterstaat een praktijkproef uitvoeren. De proef bestaat uit het aanbrengen van een stevige 'betonplaat' waarop een glooiing tegen een bestaande damwand wordt gerealiseerd. Omdat de grond hier veel slib bevat, wordt de bodem gestabiliseerd door er onder meer cement en waterglas aan toe te voegen. Als blijkt dat het versterkte sediment zich goed houdt, biedt dat interessante toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als fundatie voor wegen.
Civiele Techniek 2011/2012

Meer (2012)>