Geo
Onderwaterinstallatie geosynthetische betonnen matrassen


2014, mei - Eind vorig jaar is de bedding van het Duitse Mittlere -Isar Kanal (Isar kanaal ) over een totale lengte van drie kilometer gereconstrueerd. Het kanaal wordt gebruikt voor het met waterkracht opwekken van elektriciteit en één van de uitdagingen was dat de reconstructie niet ten koste zou gaan van deze elektriciteitsopwekking. Tijdens het project mocht het waterpeil daarom niet worden verlaagd en moest het debiet aan een minimum voldoen. De oplossing werd gevonden in een nieuwe betonnen beddingbekleding, die onder water, direct op de verouderde betonbedding kon worden geplaatst. Hoofdaannemer Hagn Umwelttechnik ontwikkelde daarvoor een speciale, gepatenteerde techniek, waarbij gebruik werd gemaakt van Incomat Standard geosynthetische betonmatras van Huesker Synthetic GmbH. Dit materiaal bestaat uit twee synthetische geweven lagen, onderling verbonden door speciale afstandhouders van variabele lengte. Incomat-matrassen worden op locatie met behulp van een betonpomp gevuld met vloeibeton, in dit geval afkomstig van CEMEX Deutschland AG. In totaal werd ongeveer 150.000 m² Incomat matras gebruikt en werd 15.000 m3 vloeibeton verwerkt.

Een uitgebreid artikel verscheen in het april/mei-nummer van Innovatieve Materialen 2014

Een gratis kennismakingsabonnement op het digitale tijdschrift Innovatieve Materialen  is aan te vragen via info@innovatievematerialen.nl

geo