asfaltwapening

Nieuwe inzichten effectiviteit carbon en stalen asfaltwapening


2015, april - Over asfaltwapening wordt veel beweerd en misschien is er bij deskundigen daarom de nodige discussie over het wel of niet zinvol toepassen hiervan in asfaltverhardingen. TPA Nederland en SGS  INTRON hebben op verzoek van de leverancier/aannemer een proefopzet ontwikkeld voor de toepassing van carbon en stalen asfaltwapening in asfaltwegen en voor de vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid ervan. Dit mede ingegeven door de vraag van wegbeheerders over hoe om te gaan met gelijkwaardigheid als het gaat om asfaltwapening op basis van staal en/of carbon. En zo worden hopelijk nieuwe inzichten over wapening verkregen.
Het onderzoek laat met een andere en vernieuwende onderzoeksmethode zien dat verschillende typen asfaltwapeningen (vooralsnog carbon en staal) met elkaar zijn te vergelijken en in hoeverre deze daadwerkelijk bijdragen aan beter gedrag van asfaltconstructies. Daarbij is meer vanuit het totaalsysteem asfalt-wapeningsnet geredeneerd.
De belangrijkste conclusie is dat de onderzochte stalen en carbon asfaltwapeningen positief bijdragen aan de initiële stijfheid en bezwijkkracht bij buigbelastingen en dus een meerwaarde hebben als versterking van de plaat. Daarmee kan worden verondersteld dat carbon en stalen wapeningen als systeem ook in de wegconstructie een positief effect zullen hebben.

De uitgevoerde proeven laten zien dat het mogelijk is om op een vrij simpele wijze asfaltwapeningen onderling te vergelijken in een asfaltconstructie. Dit onder gelijke omstandigheden en in een vorm waarbij niet naar één aspect van de wapening wordt gekeken, maar naar de werking van de totale wapening in interactie met het asfalt.
Het is van belang om te kijken naar het effect van de wapening in asfalt als totaal. Het kijken naar specificaties en levensduur van de wapening alleen zegt lang niet alles. Het gaat echt om het effect van wapening in wegconstructies.

Veel meer over dit onderwerp in Innovatieve materialen nummer 2, april 2015 (Ir. A.G. Kneepkens, TPA Nederland, drs. M. Verweij, ing. M. Delamboy, SGS INTRON)


Meer over Innovatieve Materialen nummer 2 2015>