Hergebruik toiletpapier voor wegenaanleg

2016, juli - In het kader van duurzaam grondstoffengebruik kan volgens Wetterskip Fryslân zelfs toiletpapier worden hergebruikt. In Nederland wordt per jaar zo’n 180.000 ton toiletpapier doorgespoeld. Een consortium van overheden en bedrijfsleven ontwikkelt momenteel een marktrijp product voor de uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) gewonnen papiervezels. Op de rwzi van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden staat een innovatieve installatie die het toiletpapier reinigt tot een veilig product. Dat product heet afdruipremmer. Afdruipremmer voorkomt het ‘afdruipen’ van bitumen op de steenslag, waardoor er een beter en duurzamer asfalt ontstaat. Deze vorm van hergebruik is volgens de betrokken partijen uniek in de wereld en Nederland loopt daarin dus voorop. Eind mei zijn de eerste meters asfalt op basis van herwonnen toiletpapier succesvol aangelegd bij de rwzi van Wetterskip Fryslân in St.-Anne.

In het najaar van 2016 volgt dan de echte test. Dan wordt een fietssnelweg aangelegd in opdracht van de provincie.
Het betrokken consortium bestaat uit Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, STOWA, civiele aannemers Jansma en Roelofs, toeleverancier Esha Infra Solutions en KNN Cellulose.