Overzicht van artikelen over geomaterialen
Verticaal Zanddicht Geotextiel tegen piping
2015, juli - Waterschap Rivierenland heeft een nieuw wapen ingezet tegen piping: Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG). Meer>

Onderwaterinstallatie geosynthetische betonnen matrassen
2014, mei - De bedding van het Duitse Mittlere -Isar Kanal (Isar kanaal ) is over een lengte van drie kilometer gereconstrueerd met een innovatieve methode op basis van geosynthetische betonmatrassen. Meer>

Verticaal Zanddicht Geotextiel
: piping opgelost?

2013, november - Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) zou een oplossing kunnen zijn voor piping. Op initiatief van Waterschap Rivierenland is daar onderzoek naar gedaan. Meer>

Geotube-technologie tegen zware stormen
2013, november - TenCate Geotube-technologie wordt steeds vaker gebruikt voor kustbescherming, maar ook voor het zuiveren van water en slib. Meer>

Neoweb Geocel
2013, oktober - nieuwe methode voor  het opsluiten van bodemmateriaal, stabilisatie en wapeningsoplossingen. Meer>

Kunstrif Markermeer van biocomposiet

2013, maart - In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het consortium van Anome Projects en Boskalis een kunstrif aangelegd dat bestaat uit haken van biocomposiet. Meer>

Gewapende-grondpaneelwand
2011, september - Een gewapende grondwal heeft een aantal voordelen. Het maakt een steil talud mogelijk, tot wel 90° en werkt dus ruimtebesparend ten opzichte van een niet-gewapende wal. Daarnaast worden met een gewapende grondwal differentiële zettingen voorkomen. Meer>

Eerste praktijkproef versterkt sediment
2011, september - Tauw en Deltares hebben voor Rijkswaterstaat een praktijkproef uitgevoerd met versterkt sediment in de haven van Hoedekenskerke in Zeeland. Versterkt sediment is een vinding van Deltares dat jaren onderzoek heeft gedaan naar een geschikte receptuur, het hardingsproces en mogelijkheden tot verwerking. Meer>

Eerste veldproeven biogrout
2010, september - In 2004 startten Deltares (toen nog GeoDelft), Volker Wessels en de Technische Universiteit Delft, met subsidie van Senter Novem, een onderzoek naar biogrouting: grondverbetering met behulp van bacteriën. Meer>