Innovatieve Materialen

 
Innovatieve Materialen is ontstaan uit de vraag van de bouw- en GWW-sector naar informatie over nieuwe en of innovatief toegepaste materialen.

Dat komt doordat materiaalkeuze steeds belangrijker wordt. In de eerste plaats stellen opdrachtgevers steeds scherpere eisen aan zaken als duurzaamheid, C2C en carbon footprint. Daarnaast leggen grote partijen als Rijkswaterstaat meer en meer verantwoordelijkheid bij de markt. Door te kiezen voor slimme, duurzame, innovatieve materialen zien marktpartijen meer mogelijkheden zich te onderscheiden. 

Innovatieve Materialen wil daarbij helpen door als platform vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Dat kunnen en willen we niet alleen. Daarom zoeken we sponsoren die - tegen een bescheiden bijdrage - zich aan Innovatieve Materialen willen verbinden. Dat kan overigens op veel verschillende manieren en we staan altijd open voor suggesties.

Meer informatie over de mogelijkheden: info@innovatievematerialen.nl

Of neem direct contact op met drs. Petra Schoonebeek: 0183 66 08 08

Verspreiding

Innovatieve Materialen wordt verspreid onder de eigen abonnees/netwerk van het blad, maar ook via de netwerken van de partners. In 2019 gaat het om M2i, 4TU (de vier Technische Universiteiten in Nederland), Bond voor Materialenkennis, SIM Flanders, FLAM3D, Materials (beurs) en Material District. Het aantal partners groeit ieder jaar, mede door de Engelstalige editie.

Innovatieve Materialen biedt voor haar partners een podium en die partners verspreiden het vakblad digitaal via hun eigen netwerken. Zo ontstaat een bereik - per uitgave - van 25.000+ adressen.


Innovatieve Materialen zal in 2021 zes maal verschijnen zowel in de Nederlandse als Engelse taal

Download Mediakit 2021 (English) here>

Download Mediakit 2021 (Nederlands) hier>