Geomaterialen


 


Piping

Verticaal Zanddicht Geotextiel tegen piping
2015, juli - Waterschap Rivierenland heeft een nieuw wapen ingezet tegen piping: Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG). Meer>
 


ZAP
Dijkverbreding met schuimbeton elementen
2015, juli - Voor de aanleg van de  parallelweg annex verbreding van het fietspad van de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is gekozen voor prefab elementen van schuimbeton: zogenaamde ZAP (zettingsarme plaat)-elementen. Meer>


AMLocor
AMLoCor corrosiewerend staal
2014, juli – Arcelor Mittal kwam enkele jaren geleden met AMLoCor op de markt, een ‘low corrosion’-staal voor maritieme toepassingen. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan. Meer>


Isar kanaal
Onderwaterinstallatie geosynthetische betonnen matrassen
2014, mei - De bedding van het Duitse Mittlere -Isar Kanal (Isar kanaal ) is over een lengte van drie kilometer gereconstrueerd met een innovatieve methode op basis van geosynthetische betonmatrassen. Meer>

VZG
Verticaal Zanddicht Geotextiel
: piping opgelost?

2013, november - Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) zou een oplossing kunnen zijn voor piping. Op initiatief van Waterschap Rivierenland is daar onderzoek naar gedaan. Meer>


GeoTubes

Geotube-technologie
tegen zware stormen

2013, november - TenCate Geotube-technologie wordt steeds vaker gebruikt voor kustbescherming, maar ook voor het zuiveren van water en slib. Meer>
 
 
geocel

Neoweb Geocel
2013, oktober - nieuwe methode voor  het opsluiten van bodemmateriaal, stabilisatie en wapeningsoplossingen. Meer>


Vezelversterkt Celbeton
 
Vezelversterkt celbeton als lichtgewicht wegfundering
2013, juli - Er is een toenemende belangstelling voor toepassing van vezelversterkt celbeton als lichtgewicht materiaal voor wegfunderingen. Meer>

geohooks
Kunstrif Markermeer van biocomposiet

2013, maart - In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het consortium van Anome Projects en Boskalis een kunstrif aangelegd dat bestaat uit haken van biocomposiet. Meer>Kwelscherm

Kwelscherm van gerecycled kunststof

2013, januari - Het bedrijf Profextru introduceerde in januari een nieuw kwelscherm van gerecycled kunststof. Meer>

gewapende grond
Gewapende-grondpaneelwand

2011, september - Een gewapende grondwal maakt een steil talud mogelijk, tot wel 90° en werkt dus ruimtebesparend ten opzichte van een niet-gewapende wal. Daarnaast worden met een gewapende grondwal differentiële zettingen voorkomen. Meer>


biogrout
Eerste veldproeven biogrout
2010, september - In 2004 startten Deltares (toen nog GeoDelft), Volker Wessels en de Technische Universiteit Delft, met subsidie van Senter Novem, een onderzoek naar biogrouting: grondverbetering met behulp van bacteriën. Meer>