500 huizen in Helmond CO2-neutraal verwarmd met ijzerpoeder

11 mei 2023 – RIFT, de spin-off die is ontstaan uit studententeam SOLID, heeft zijn eerste grote test succesvol doorlopen. RIFT verwarmde vijfhonderd huizen in Helmond via de zogeheten Iron Fuel Technology, waarbij een warmteboiler warmte opwekt via de verbranding van ijzerpoeder. Op deze manier kwam er geen CO2 vrij wanneer de bewoners van de huizen de verwarming aanzetten of in de douche stapten.
De test duurde in totaal 40 uur. In die tijd is 5 ton minder CO2 en 66 procent minder stikstof uitgestoten dan normaal het geval is. De technologie van RIFT was via het warmtenet van energieleverancier Ennatuurlijk aangesloten op de woningen in Helmond.
RIFT verhit water voor het warmtenet door ijzerpoeder te verbranden. Daardoor ontstaat een enorme vlam die een grote boiler verwarmt. Hier komen geen broeikasgassen bij vrij. Het enige restproduct is roest en dat kan weer opnieuw omgezet worden in ijzerpoeder. Huishoudens merken niets van dit proces: heet water is heet water, onafhankelijk van hoe dit verwarmd is.

Foto: Krols Media/TU/e

Meer bij de TU/e>