ADVERTEREN

Klik op de cover voor een bladerbare impressie

Innovatieve Materialen is een interactief, digitaal vakblad over nieuwe en/of innovatief toegepaste materialen in de civieltechnische sector, bouw, industrie, architectuur en design. Kerngedachte achter het blad is dat de materialensector tot dusver was ‘verzuild’ op basis van materiaalsoorten, waardoor veel kennis en kansen niet worden benut. Daar wil Innovatieve Materialen iets aan doen.
Innovatieve Materialen verschijnt in digitale vorm zes keer per jaar. Abonnees ontvangen een bladerbare versie plus een downloadable pdf-editie. Beide versies zijn interactief, en bevatten hyperlinks, doorverwijzingen naar artilenen en publicaties en video’s.

Digitaal
Innovatieve Materialen is een digitaal vakblad, wat logischerwijs de moge­lijkheid geeft om meer informatie toe te voegen dan in een conventio­neel papieren vakblad gebruikelijk is.
Vaak wordt er bij de artikelen een koppeling gemaakt met een relevante website, achterliggende informatie, rapporten, videomateriaal en/of eerder verschenen artikelen.

Innovatieve Materialen wordt verspreid onder de eigen abonnees/netwerk van het blad, maar ook via de netwerken van de partners. Het aantal partners groeit ieder jaar, mede door de Engelstalige editie.

Klik hier voor advertenties: thema’s, verschijningsschema en prijzen

SJP Uitgevers
Kalkhaven 53
4201 BA Gorinchem
Postbus 861
4200 AW Gorinchem
telefoon: (0183) 66 08 08
e-mail: sjp@sjp-uitgevers.nl