Albert Cuypgarage in de prijzen

Op 14 november is tijdens de Betondag de Betonprijs in de categorie Civiele Bouwwerken uitgereikt aan het project Albert Cuypgarage, Amsterdam. Parkeergarage Albert Cuyp is een project van opdrachtgever gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid), opdrachtnemer Max Bögl Nederland B.V, ZJA Zwarts & Jansma Architecten (architectonisch ontwerp en ABT B.V (fundering: GEWI-palen, onderwaterbeton- en keldervloer).

De garage bevindt zich in de Amsterdamse wijk de Oude Pijp en is aangelegd onder een bestaande watergang. De garage biedt plek aan 600 auto’s en 60 fietsen. Efficiënt gebruik van de beperkte ruimte in de Oude Pijp staat voorop; de komst van de Albert Cuypgarage verlaagt de parkeerdruk én biedt meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers in de buurt.

Innovatief is volgens de betrokken partijen onder meer de geïntegreerde keldervloer, waarbij staalvezelversterkt onderwaterbeton (SVOWB) in de eindfase samenwerkt met de daaroverheen gestorte constructievloer. Dit principe maakt de keldervloer slanker met als bijkomende voordelen dat hierdoor minder diep ontgraven hoefde te worden en minder beton toegepast kon worden. Dit alles maakte grote spreiding van de belastingen uit de bovengelegen gracht in de eindfase mogelijk. Hierdoor ontstaat evenwicht tussen de opwaartse waterdruk onder de keldervloer en de neerwaartse belastingen vanuit de kelderconstructie en het water in de gracht.

‘Geweldig om onder water een parkeergarage te maken in binnenstedelijk gebied’, zo oordeelde de jury. ‘Er is meervoudig ruimtegebruik en het geheel is scherp uitgevoerd.’

Meer in Innovatieve Materialen 2019 nummer 6