BioBased Circular krijgt impuls van Nationaal Groeifonds

30 juni 2023 – Op vrijdag 30 juni 2023 maakte de Nederlandse overheid bekend onder voorwaarden 338 miljoen euro te willen investeren in BioBased Circulair. Met de voorwaardelijke honorering zet Nederland een grote stap op weg naar de inzet van klimaatneutrale materialen.

Binnen BioBased Circular worden fossiele grondstoffen, zoals olie en gas, vervangen door plantaardige. In plaats van fossiele grondstoffen op te pompen uit de aarde, komen ze straks van de akker, uit het bos, uit recycling of uit reststromen van teelt voor bijvoorbeeld voeding. Hiermee worden onder meer bioplastics, verf, bouwmaterialen en kleding geproduceerd. Ook wordt ernaar gestreefd om deze materialen zo lang mogelijk circulair te blijven gebruiken of te zorgen dat ze worden afgebroken zodra ze in het milieu terecht komen. Om dit op grote schaal mogelijk te maken moet nog een aantal technologische hobbels worden genomen. Daarnaast zal gekeken worden hoe biobased grondstoffen duurzaam verkregen kunnen worden en zal er een start worden gemaakt met implementatie. BioBased Circular faciliteert dit onderzoek en geeft ruimte aan de ontwikkeling van ideeën in kraamkamers, demonstrators en in een grootschalige flagship-installatie.

Het voorstel is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingediend namens de initiatiefnemers: TKI Agri & Food en platform Groene Chemie, Nieuwe Economie. Meer dan 125 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hun steun uitgesproken.

Foto: Wageningen University & Research

Meer bij Wageningen University & Research>