De weg naar duurzame plastics in 2050

Nu nog groeit de productie van plastic in de wereld exponentieel, maar we willen in 2050 naar een volledig circulaire economie met alleen gerecycled of biobased plastic. Hoe komen we daar? Drie Wageningse onderzoekers navigeren ons door complexe afvalstromen, weifelend beleid en nieuwe bedrijfsstrategieën. Deel 1 verscheen op 1 juni op de website van Wageningen University & Research; deel 2 op 5 juni.

Deel 1>

Deel 2>