Een staalfabriek ombouwen naar klimaatneutrale staalproductie

μDRAL-fabriek – eerste directe reductie-installatie die flexibel wordt geëxploiteerd met waterstof en aardgas in een geïntegreerde fabriek (Foto: Salzgitter)

1 december 2023 – De staalproductie veroorzaakt aanzienlijke uitstoot van kooldioxide. Om de staalproductie en de hoge uitstoot van kooldioxide koolstofarm te maken, werken Fraunhofer-onderzoekers, TS ELINO GmbH en Salzgitter AG aan het ombouwen van een bestaande staalfabriek naar klimaat neutrale productiemethoden. Het doel is staal te produceren door de directe reductie van ijzererts met waterstof, waardoor de schadelijke cokes als reductiemiddel volledig zou worden vervangen. De voor deze methode benodigde waterstof wordt geproduceerd door middel van elektrolyseprocessen met elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. In totaal zou dit de CO2-uitstoot met wel 97 procent kunnen verminderen. Het koolstofvrij maken van de staalindustrie zou aanzienlijk bijdragen aan de bescherming van het klimaat.

Veel meer bij Fraunhofer>