Hoeveel hout kunnen we verwachten uit Europese bossen?

15 mei 2023 – De energiecrisis heeft Europa de noodzaak laten zien om meer zelfvoorzienend te worden in grondstoffen. Ook hout is een belangrijke grondstof, bijvoorbeeld in de bouw, die voor een groot deel al uit de EU zelf komt. De vraag ernaar blijft toenemen. Een nieuwe studie laat echter zien dat de extra hoeveelheid die geproduceerd kan worden beperkt is, en kleiner dan eerder gedacht, tenzij er extra investeringen komen in bosuitbreiding en bosbeheer.
Hout is hernieuwbaar en heeft veel verschillende toepassingen. Het is ook een belangrijke opslag van CO2. Niet vreemd dus dat er steeds meer vraag naar is. Maar waar moet het vandaan komen? Er is ruimte voor een kleine toename in houtoogst uit Europese bossen, zo blijkt uit de studie, onlangs gepubliceerd in Forestry. Een internationaal team uit 10 Europese modelregio’s heeft onderzocht hoe gedragsveranderingen van bosbeheerders kunnen leiden tot een duurzame toename in houtoogst.
Daarnaast is er een literatuurstudie uitgevoerd naar de ambities van elk Europees land ten aanzien van houtoogst. Hieruit blijkt dat er in de komende 10-20 jaar 90 miljoen m3 hout per jaar extra uit Europees bos geoogst zou kunnen worden. Als er in detail naar barrières wordt gekeken, is het potentieel echter een stuk kleiner. Tegelijkertijd staat het bos onder druk als gevolg van klimaatverandering. Als we op de lange termijn meer hout willen produceren in Europees bos, moet er worden geinvesteerd investeren in bosvitaliteit en bosuitbreiding.

Meer bij Wageningen Food & Biobased Research>