Mobiele Kaumera installatie

Op 8 juni is op het terrein van de RWZI(rioolwaterzuivering) in Utrecht de eerste mobiele Kaumera Extractie Installatie (KEI) officieel geopend. Met de nieuwe mobiele installatie wordt het nu mogelijk internationaal proeven te doen met de extractie van Kaumera onder lokale omstandigheden.

Kaumera Kaumera (Nereda) Gum is de merknaam van een nieuwe biobased grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels die zich vormen bij het zogenaamde Nereda zuiveringsproces. Door Kaumera uit het gezuiverde slib te halen, hoeft 20 – 35 procent minder slib te worden afgevoerd en vernietigd, wat een gunstig effect heeft op het energieverbruik en de CO2 -uitstoot. Als materiaal heeft Kaumera een breed scala aan toepassingen, variërend van bind- en lijmmiddel, tot coating en als stabiliserend additief in beton.
Sinds de lancering van Kaumera in 2019 is er internationaal veel belangstelling voor Kaumera. Er zijn inmiddels twee productielocaties, in Zutphen en in Epe.
De mobiele installatie bestaat uit vier containers en twee tanks. Het is daardoor makkelijk te verplaatsen. De mobiele KEI geeft geïnteresseerde partijen waardevolle informatie over de betrouwbaarheid van de technologie en de kwaliteit van de lokaal geproduceerde Kaumera. Men kan de extractie helemaal afstemmen op de lokale omstandigheden zoals samenstelling van het slib en omgevingsfactoren. Door de resultaten te analyseren, krijgt men een solide basis voor schaalvergroting naar een eigen vaste installatie.

De mobiele KEI is ontwikkeld in het kader van het WATER-MINING project. Dit is een door de EU gefinancierd multidisciplinair onderzoeksproject gericht op innovatieve, circulaire oplossingen voor waterbeheer. Het wordt geleid door de Technische Universiteit Delft. WATER-MINING exploiteert proeflocaties in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland, samen met internationale partners binnen de overheid, de industrie en de wetenschap. Door middel van deze activiteiten ontwikkelt men innovatieve bedrijfsmodellen voor onder andere terugwinning van grondstoffen uit industrieel en huishoudelijk afvalwater.

Projectpartners voor alle Kaumera-gerelateerde activiteiten in het WATER-MINING project zijn TU Delft, ACCIONA, Águas do Algarve, Lenntech, RHDHV en Wetsus.

Mobiele kaumera unit (Foto: Kaumera)

Meer bij Kaumera>