Noorse onderzoekers verrast door toxiciteit in standaard plastic producten

21 december 2023 – Het gebruik van kunststoffen heeft geleid tot een enorme hoeveelheid plastic zwerfvuil in het mariene ecosysteem. Plasticvervuiling vormt niet alleen op zichzelf een bedreiging, maar kan ook extra gevaar met zich meebrengen vanwege de aanwezigheid van chemische additieven die tijdens de productie worden toegevoegd. Wat is erger: microplastic of de chemicaliën?
Het MicroLEACH-project doet onderzoek naar de langetermijneffecten van microplastics en hun additieven op organismen in het Noorse zeemilieu. De resultaten tonen aan dat zowel kunststoffen als rubber een aantal stoffen uitlogen die giftig zijn voor kleine, in de natuur voorkomende organismen. De onderzoekers waren zelfs verrast door de toxiciteitsniveaus in standaard plastic producten. In dit onderzoek werden experimenten uitgevoerd met mariene micro-organismen zoals bacteriën en algen, maar ook met kabeljauwembryo’s en larven. Terwijl sommige chemicaliën de dood van deze organismen veroorzaakten, resulteerden andere in fysieke effecten zoals misvormingen van de wervels (kabeljauwlarven).

Het MicroLEACH project wordt geleid door het Noorse Instituut voor Wateronderzoek (NIVA) met de steun van partners van belangrijke milieu-instituten uit Noorwegen (SINTEF), Nederland (Vrije Universiteit Amsterdam), Verenigd Koninkrijk (Universiteit van Plymouth) en Australië (Universiteit van Queensland). De kennis die binnen dit project wordt verkregen, zal een basis vormen voor de toekomstige ontwikkeling van regelgevingsrichtlijnen om de potentiële bedreigingen van microplastics en hun additieven op nationaal, internationaal en mondiaal niveau aan te pakken.

Veel meer bij Sintef>