Rood duurzaam asfalt

In Eindhoven is onlangs een weg aangelegd van rood asfalt met 40 procent gerecycled asfalt, speciaal ontwikkeld door KWS. Het duurzame mengsel wordt geproduceerd met groen gas en onder CE-certificering geleverd en verwerkt.  Door het hoge percentage gerecycled asfalt zijn er minder primaire grondstoffen en minder kleurpigment nodig. Dit maakt het een hoogwaardig duurzaam mengsel van gelijkwaardige kwaliteit aan de normale rode Steen Mastiek Asfalt (SMA) en kent dezelfde levensduur. Bij de productie van standaard rode SMA is de uitstoot 156 kg CO2 per ton, terwijl dit bij gerecycled rood SMA met 40 procent gerecycled asfalt gereduceerd wordt tot 92,7 kg. Hiermee daalt de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) eveneens met 41 procent.
KWS heeft de oude deklaag van het rode asfalt horizontaal gerecycled. Dat betekent dat deze ter plekke is gefreesd en na minimale bewerking voor 40 procent is hergebruikt in de nieuwe deklaag van dezelfde weg. Dit percentage is zeer hoog voor een rode deklaag, omdat volgens de juridische, technische en administratie voorwaarde in de grond-, weg- en waterbouw (het RAW-besteksystematiek) in SMA geen gerecycled asfalt toegepast mag worden. De gemeente Eindhoven liet deze eis los waarmee het innovatieve materiaal nu een kans krijgt.
De betreffende straat heeft naast de rode rijstroken ook een zwarte middenbaan. Deze baan is ook gefreesd en vervangen door een door KWS ontwikkeld SMA mengsel met 50 procent gerecycled asfalt. Bij de productie van standaard zwarte SMA is de uitstoot 76,2 kg CO2 per ton, terwijl dit bij gerecycled zwart SMA met 50 procent gerecycled asfalt gereduceerd wordt tot 58,8 kg. Hiermee daalt de MKI-waarde met 27 procent. Deze reductie komt nog eens bovenop die van het rode asfalt.

Meer bij Volker Wessels>