RoofKIT geopend

Op 26 april werd op de campus van het Karlsruger Institüt für Technologie (KIT) de nieuwe zogenaamde RoofKIT in gebruik genomen. Het gaat om een demonstratieproject dat moet laten zien hoe de stedelijke energietransitie kan worden versneld met behulp van duurzame bouwconcepten.
Het idee achter het project is dat De bouwsector verantwoordelijk is voor bijna 40 procent van de wereldwijde CO2 -uitstoot. Bovendien zijn grondstoffen schaars, beschikbaar braakliggend terrein beperkt en is de zon is de enige energiebron die oneindig kan worden gebruikt. Waarom dan niet gebruikt gemaakt van de daken van een stad? En dat ius wat het RoofKIT project wil laten zien.
In de komende drie jaar zal het RoofKIT gebouw, gemaakt van materialen zoals hout, cellulose, klei, mycelium en gerecycled afval, samen met zijn op zonne-energie gebaseerde energiesysteem en een geothermisch systeem, een plek zijn voor interdisciplinaire architectuur en energieonderzoek.

(Foto: Karlsruger Institüt für Technologie)

Meer bij het KIT>