Studenten TU Eindhoven gebruiken ijzerballetjes voor de veilige opslag en transport van waterstof

2 juni 2023 – Studententeam SOLID van de TU Eindhoven heeft een alternatieve techniek ontwikkeld die de veilige opslag en transport van waterstof (specifiek: de energie uit waterstof) mogelijk maakt. Hierbij worden kleine ijzerballetjes gebruikt als energiedrager. De studenten hebben een proefopstelling gebouwd, de zogeheten Steam Iron Reactor One (SIR One), waarmee de komende tijd testen worden uitgevoerd. Het team heeft de ambitie om het systeem de komende jaren op te schalen en in 2027 een demo in de haven van Rotterdam te realiseren.

Het systeem werkt als volgt: de energie van waterstof wordt opgeslagen via een reactie met ijzeroxide (roest), hierbij ontstaan ijzer en water. Het ijzer doet daarbij dienst als opslagmiddel dat eenvoudig vervoerd kan worden. Om vervolgens waterstof te kunnen leveren, moet ijzer in contact worden gebracht met stoom, waarna waterstof en ijzeroxide overblijven. Zo ontstaat een cyclus waarin ijzer als een soort duurzame ‘waterstofbatterij’ fungeert, met de aantekening dat niet de waterstof maar ijzer opgeslagen en getransporteerd wordt.
SOLID hoopt in 2027 een demo in de haven van Rotterdam te realiseren.

De proefopstelling SIR One van SOLID. Foto: Bart van Overbeeke

Veel meer op de website van TU Eindhoven>