Van afval naar spoorballast en tuintegels

Team CORE van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een nieuwe installatie ontwikkeld die afvalstromen als vliegas, slib en shredder-resten smelt bij 1450 °C en omzet naar een kunstmatige vervanger van basalt. Basalt is vulkanisch gesteente dat met name uit China en Noorwegen wordt geïmporteerd en onder meer dienst doet als ballast om de spoorbielzen van treinrails op hun plaats te houden.
De installatie van CORE verhelpt twee problemen: het geeft een nieuwe functie aan vliegas (dat vrijkomt bij verbrandingsinstallaties zoals biomassa- en huisvuilcentrales), slib en shredder-resten. Deze afvalstoffen worden op dit moment gedumpt, en dit kan een probleem opleveren op de langere termijn op het gebied van gezondheid en opslag.
Daarnaast levert het proces een veilige, kunstmatige vervanger van basalt op, die kan worden gebruikt als alternatief voor de natuurlijke variant die in het buitenland wordt gewonnen en over grote afstanden wordt getransporteerd naar Nederland. Het transport per schip zorgt momenteel voor veel CO2-uitstoot, en ook de delving van basalt is een milieuvervuilend proces. Basalt wordt in Nederland onder meer gebruikt als spoorballast of bij de productie van tuintegels.

Bron: TU Eindhoven

De financiering van de installatie is voor een groot deel afkomstig van ProRail en de TU/e. De rest van de financiering is beschikbaar gesteld door twee alumni van de TU/e: Jan van Gemert (voormalig CEO Gemco Casting) en Hans Fischer (voormalig CEO TATA Steel).

De installatie tijdens het gietproces. Foto: Dirk van Meer