Windturbines gemaakt van textiel

Enel Green Power is een samenwerkingsverband aangegaan met de Schotse startup ACT Blade om een nieuw type innovatieve windturbine van textielweefsel te ontwikkelen die meer energie kan opwekken, de kosten kan verlagen en recyclen makkelijker maakt. ACT Blade is gespecialiseerd in de productie van innovatieve windturbines die gebruik maken van een speciaal technisch textiel, gebaseerd op de principes die gelden voor de zeilen zoals die worden gebruikt door zeilboten die deelnemen aan de America’s Cup zeilrace. Diezelfde technologie biedt ook kansen voor de windenergie-industrie, omdat ze zowel economisch als ecologisch behoorlijke voordelen kan opleveren. In de eerste plaats zijn de turbinebladen lichter, omdat ze een slanke draagconstructie hebben van composietmateriaal die volledig is bedekt met het technische weefsel. Nieuwe bladen die hetzelfde gewicht hebben als de conventionele zijn langer en zorgen daardoor voor een hogere elektriciteitsproductie. Bovendien zijn de kosten lager. Dat komt voor een groot deel doordat de constructie uit minder materialen is samengesteld, en dat het productieproces eenvoudiger is, wat volgens de betrokken partijen een tot een (verwachte) besparingen tot zeventien procent . En dan is er nog de circulaire economie.
De rotorbladen van ACT Blade zijn gemaakt van een herbruikbare stof en van elementen die gemakkelijker zijn te scheiden in vergelijking met conventionele bladen, zodat het materiaal makkelijker kan worden teruggewonnen. Volgens Enel Green Power ACT past de technologie van Blade in Enel’s strategie voor circulair beheer van windparken: het maximaliseren van hergebruik en recycling van materialen en het toepassen van een circulaire principes vanaf de ontwerpfase.

(Innovatieve Materialen nummer 6 2021)

Meer bij Enel Green Power>