Zonder grondstoftransitie geen energietransitie

10 augustus 2023 – Van kobalt en lithium voor het produceren van batterijen, tot iridium voor het maken van waterstof. Het succes van de energietransitie wordt sterk bepaald door de beschikbaarheid van schaarse grondstoffen uit een klein aantal landen. Om die afhankelijkheid te beperken, is naast een energietransitie ook een materiaaltransitie nodig. TNO analyseerde vier voorbeelden die laten zien hoede organisatie aan alternatieve grondstoffen en productieprocessen werkt voor nog betere batterijen, elektrolysers voor waterstof, zonnepanelen en windmolens.

Lees het hele artikel op de website van TNO>