Zweden ontdekt Europa’s grootste afzetting van zeldzame aardmetalen

Het Zweedse mijnbouwbedrijf LKAB heeft significante afzettingen van zeldzame aardmetalen ontdekt in de omgeving van Kiruna, metalen die onder meer essentieel zijn voor de productie van elektrische voertuigen en windturbines. LKAB zou nu een miljoen ton aan zeldzame aardmetalen hebben ontdekt in de zogenaamde Per Geijer-afzetting ten noorden van KLAB’s Kiruna-mijn.
Er worden momenteel geen zeldzame aardmetalen gedolven in Europa, terwijl de vraag naar verwachting juist drastisch zal toenemen als gevolg van verdergaande elektrificatie. Volgens de inschatting van de Europese Commissie zal de vraag naar zeldzame aardmetalen voor onder meer elektrische auto’s en windturbines tegen 2030 meer dan vervijfvoudigd zijn. Europa is bovendien afhankelijk van de invoer van deze mineralen, waar China de markt volledig domineert. De vrees bestaat dat er tekorten aan zulke materialen de wereldwijde strijd tegen CO2 uitstoot en klimaatverandering zullen belemmeren.
LKAB is inmiddels begonnen met het voorbereiden van een kilometerslange schacht op een diepte van ongeveer 700 meter in de bestaande Kiruna-mijn om de afzettingen verder te kunnen onderzoeken.
Het plan is om in 2023 een aanvraag voor een exploitatieconcessie te kunnen indienen.

Meer bij LKAB>